Duurzame Monitorbeugels !

Maak impact met onze lage CO2 footprint monitorarmen

Wist je dat de wereldwijde top 5 van warmste jaren volledig bestaat uit de laatste 5 jaar? De belangrijkste veroorzaker van deze klimaatverandering is het broeikasgas CO2. In het terugdringen van de CO2- uitstoot spelen circulaire oplossingen een rol. Maar wat is “circulair”? Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval. Het circulaire model gaat er vanuit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Dit resulteert in minder gebruik van grondstoffen, minder productie van materialen en eindproducten, hergebruik en recycling. Circulaire oplossingen zorgen voor zowel minder afval als minder uitstoot van schadelijke stoffen in bodem, lucht en water.